Programming principles

Programming principles v.02

door Tom Luyten,

in opdracht van MAMDT.

Introductie

Wanneer je begint met het leren van programmeren, doe je dat meestal aan de hand van een specifieke programmeertaal, zoals Javascript, Python, PHP, C++, C sharp,...

De bouwstenen waaruit een programmeertaal is opgebouwd, zijn voor alle talen hetzelfde. De programmeertaal is immers alleen maar een interface om instructies door te geven aan een computer. Wat wél verschilt is de manier waarop je het schrijft. Dit wordt in programmeren de syntax genoemd.

We koppelen daarom in deze cursus het leren van de algemene principes van programmeren deels los van één of meerdere specifieke programmeertalen. Voorbeelden zijn uit het alledaagse leven gegrepen, en vervolgens toegepast op de wereld van computers en programmeren. Code-voorbeelden hanteren de taal P5js en Processing, aangezien beide programmeertalen in het leven zijn geroepen om digitale en interactieve ontwerpers te ondersteunen en ze worden als basis-talen gehanteerd binnen MAMDT.

results matching ""

    No results matching ""