Inleiding

gebaseerd op/based on:

Computers zijn erg goed in het oplossen van complexe problemen. Om een probleem te begrijpen, zal een computer dit ontleden en patronen proberen te herkennen. Deze kennis wordt abstract gemaakt en er worden algemene algoritmes bedacht, zodat ook andere, vergelijkbare problemen, in de toekomst kunnen worden opgelost.

We kunnen veel leren van de manier waarop computers omgaan met complexe problemen. De strategieën die worden toegepast zijn ook nuttig in ons eigen, dagelijks leven. Daarnaast geeft het inzicht in de manier waarop een computer denkt. Wanneer we zelf gaan programmeren helpt het om de computer zo efficiënt mogelijk in te zetten in ons (ontwerp)proces als interactieve vormgevers.

results matching ""

    No results matching ""